Detaljer

Dokumentstyringssystem

Dokumentstyringssystem
  • Kunde: Hevesy Laboratoriet, DTU
  • Kategorier: Webudvikling, Softwareudvikling
  • Teknologier: ASP.NET, C#, HTML, CSS, Javascript

Opgaven

Hevesy Laboratoriet er en integreret del af DTUs NUTECH center på Risø. Laboratoriet fremstiller hver dag en række kortlevende radioaktive lægemidler til cancer diagnostik og behandling. Dette sker i et indviklet samspil mellem fysikere, kemikere, farmaceuter, laboranter og teknikere. Der stilles strenge kvalitets- og sikkerhedskrav til fremstillingen ( GMP= Good Manufacturing Practice ) og til den strålehygiejniske sikkerhed. Det hele er dækket af en omfattende kvalitetsstyrings-system med hundredvis af forskrifter, rapporter og datablade.

Efterhånden som denne lægemiddelvirksomhed er vokset opstod der behov for et effektivt og målrettet dokumentstyringssystem, der sikrede en entydig tilgang til det aktuelle og godkendte dokumenter, og som både var et sikkert og sporbart arkiv og et fleksibelt system til udarbejdelse, tilretning og godkendelse af nye forskrifter.Samtidigt skulle et sådant system kunne rumme de allerede udarbejdede og godkendte forskrifter, og systemet skulle være foreneligt med DTU’s overordnede IT standarder.

Vi bad NHL data om et forslag til løsning. På grundlag af vores ønsker har NHL leveret og videreudviklet et meget effektivt, slankt og sikkert dokumentstyringssystem, som nu danner ryggraden i vores GMP dokumentation. Både under udarbejdelsen, under afprøvning og fejlretning og i drift fasen har NHL data været utroligt nemme at samarbejde med, de har leveret til tiden, og har været hurtige, effektive og servicemindede i opfølgning på alle de henvendelser vi har om driftsspørgsmål og om ønsker til udvidelse af systemets funktionalitet.

En væsentlig styrke ved systemet er den udstrakte og velfungerende integration af eksisterende standard software. Det har gjort brug og vedligehold utroligt nemt at lære. Jeg har ofte været overrasket over de simple og sikre løsninger vi fik på problemer jeg troede var meget indviklede. HevesyDoc har vist sig under udvikling, implementering og brug at være det absolutte modstykke til de skræmmehistorier vi hører om offentlige IT systemer. Vi har hvad vi som brugere ønsker, til tiden og den aftalte pris.
Mikael Jensen, professor og Qualified Expert, Hevesy Lab. & Hedi Pedersen , Quality Assurance, Hevesy Lab.

Partner logos

Copyright © NHL Data ApS - Alle priser er angivet i DKK uden moms

Genveje