Søg
Close this search box.

Om estimater på projekter

Denne side beskriver de overordnede retningslinjer for timearbejde udført af NHL Data ApS. Der er ikke tale om et juridisk bindende dokument, men mere nogle overordnede retningslinjer, for at sikre gensidig forståelse før, under og efter et projekt.

Hos NHL Data udføres alle opgaver som ”løbende timer”. Dvs. at vi fakturerer per påbegyndt halve time og afregner den tid vi bruger på projektet – hvad end det er af teknisk eller administrativ karakter. Vi afregner typisk enten ved prædefinerede milipæle, eller samlet ved projektets afslutning.

Estimater

Når vi laver et estimat på en opgave, hvad end det er en udviklingsopgave, driftsopgave eller noget helt tredje, er det netop dette – nemlig et estimat. Vi vil i samarbejde med Jer (kunden) forsøge at afdække opgavens omfang, så vidt det er muligt inden for rammerne og opgavens størrelse. Ud fra dette vil vi komme med et estimat på hvad det vil koste jer at få os til at udføre opgaven. Det er derfor vigtigt at projektet er så præcist afgrænset og defineret på forhånd, som det er muligt.

Der kan være tilfælde – særligt ved mindre opgaver – hvor estimeringen sker ud fra nogle meget overordnede tanker. Det giver nogle gange ikke mening at bruge tid på at afdække alle hjørner af en opgave, såfremt estimeringen vil koste uforholdsmæssigt meget tid. Eksempel: Det giver nødvendigvis ikke mening at bruge 10 timer på at afdække alle hjørner af en opgave, som samlet set kun vil tage 20 timer at udføre. Det vil forøge projektets pris med med 50%. I sådanne tilfælde vil der, efter aftale med jer, blive tale om et kvalificeret gæt.

Udsving og revidering

Når der er tale om estimater, kan der i sagens natur forekomme udsving.

Dette kan, særligt på mindre opgaver, vise sig at have stor relativ betydning for prisen. Realiteten er at man kan støde på en uforudset teknisk detalje som sagtens kan tage en halv eller hel dag at få afklaret. På et større projekt, vil denne ene ting sjældent have en praktisk betydning, da det udligner sig med andre opgaver inden for projektet. Men på et lille projekt kan en enkelte uforudset “teknisk detalje” hurtigt få en stor betydning for den endelige pris.

Udsving kan selvfølgelig også sagtens komme jer (kunden) til gode. Såfremt vi estimerer en opgave til 30 timer og den viser sig kun at tage 20, skal I naturligvis kun betale for de 20 timer.

Et estimat er altid som udgangspunkt et udtryk for hvad man ved om opgaven, ved opgavens start. Hverken mere eller mindre. Projekter estimeres inden for rammerne af hvad vi ved “her og nu”. Ændrer rammerne sig vil dette naturligvis påvirke den tid som det tager at levere.

Status og kommunikation

Der opstår i de fleste projekter til- og fravalg undervejs, som kan gøre at et estimat bør revideres.

Vi vil løbende holde jer opdateret ift. vores estimater og tidsforbrug, typisk ugenligt eller når der sker større udsving – og under alle omstændigheder hvis estimatet overskrides.