GDPR

GDPR - Persondataforordning

NHL Data har i forbindelse med den nye persondataforordning (GDPR) etableret en arbejdsgruppe, som skal udarbejde datasikkerhedsdokumentation med henblik på at sikre vi overholder rammerne omkring EU-datasikkerhedsforordningen.

Arbejdet omfatter bl.a. følgende:

  • Klarlægge reglerne
  • Identifikation af arbejdsgange
  • Identifikation af dokumentation vedr. it-sikkerhed og datahåndtering

Hvis du har spørgsmål til indholdet, kontakt gerne DPO Peter Lykke (ply@nhl-data.dk) eller ring på 70286600.


NHL Data har valgt at tage udgangspunkt i DI Digitals (Dansk Industri) standarder for tjeklister, kontoller og standarddokumentation.

Der arbejdes med følgende status for arbejdsgange og dokumenter:

Identificeret - Der er identificeret et behov for at beskrive arbejdsgangen/dokumentet.

Under udarbejdelse - Arbejdsgangen/dokumentet er identificeret og er under udarbejdelse.

Klar til brug - Arbejdsgangen/dokumentet er identificeret, udarbejdet og klar til brug.

ImplementeretArbejdsgangen/dokumentet er identificeret, udarbejdet, klar til brug og implementeret i NHL Data.

Dataansvarlig dokumentation

Dokumentation hvorom det gælder, at NHL Data afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

Generelle retningslinjer

Instruks om tavshedspligt (Identificeret)

Retningslinjer for brug af CPR-numre (Identificeret)

Retningslinjer for brug af administrative systemer - brugeradgang og rettigheder (Identificeret)

Retningslinjer for behandling af personoplysninger i administrative systemer (Identificeret)

Retningslinjer for brug af sikker e-mail (Identificeret)

Retningslinjer for sletning af dokumenter og mails med personoplysninger (Identificeret)

Tro- og Lovererklæring for eksterne it-konsulenter (Identificeret)

Samtykke til modtagelse af usikker e-mail (Identificeret)

Retningslinjer om fysisk sikkerhed for persondata (Identificeret)

Retningslinjer om sletning af datamedier (Identificeret)

Retningslinjer om hjemmearbejdsplads (Identificeret)

Retningslinjer om god adfærd til beskyttelse mod hackerangreb (Identificeret)

Læk af persondata - beredskab, tjekliste og orienteringsbrev til de berørte personer (Identificeret)

Medarbejderes persondata

Ansættelsesbrev (Klar til brug)

Personalehåndbog (Under udarbejdelse)

Jobansøgers samtykke til opbevaring af ansøgning (Identificeret)

Medarbejder - Orientering om nye personoplysninger (Identificeret)

Medarbejder - Samtykke til behandling af følsomme personoplysninger (Identificeret)

Medarbejder - Indsigt i egne personoplysninger (Identificeret)

Medarbejder - IT-udstyr, udlån og returering (Implementeret)

Medarbejder - IT-udstyr, køb af udtjent udstyr (Implementeret)

Medarbejder - Nøgler, kvittering for udlevering (Implementeret)

Medarbejder - Brev fratrædelse (Identificeret)

Medarbejder - E-mail autosvar efter fratrædelse (Identificeret)

Databehandler dokumentation (hostede data)

Dokumententation hvorom det gælder, at NHL Data behandler personoplysnigner på den dataansvarliges vegne.

Databehandleraftaler

Databehandleraftale (Under udarbejdelse)

Underdatabehandleraftale (Identificeret)

Partner logos

Copyright © NHL Data ApS - Alle priser er angivet i DKK uden moms

Genveje